Arbeidsrettet Rehabilitering


Arbeidsrettet Rehabilitering ved Betania Malvik

Betania Malvik gir tilbud innenfor Arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er rettet mot deg som, på grunn av vanlige psykiske lidelser, muskel/skjelett lidelser og almenne/uspesifikke lidelser, er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller falle utenfor arbeidslivet

Vi har 3 tilbud:

Arbeidsrettet Rehabilitering som
Dagbasert
Døgnbasert
Polikliniske konsultasjoner

Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av at du skal få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.

Vi på Enhet for Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet.
Du søkes til vårt tilbud via fastlege.
Søknaden sendes
Betania Malvik. Helse og Arbeidsliv. Betaniavegen 15. 7563 Malvik


For tiden er det egenandel på behandlingen; kr 140,- pr dag/døgn.
Frikort for denne type helsetjenester får du når du har betalt kr
2.025,- i godkjente egenandeler i løpet av 2018 (egenandelstak 2).