Viktige kriterier for vurdering av søknad til arbeidsrettet rehabilitering ved Betania Malvik
 • Pasientens helsesituasjon må være tilstrekkelig utredet.
 • Et tilbud hos oss skal være en del av en tiltaksplan der yrkesaktivitet er et overordnet mål.
 • Vårt døgnbaserte opphold kan være nyttig der det lokalt ikke er et godt nok helhetlig tilbud som kan styrke funksjon og arbeidshelse - eller der lokale tiltak er prøvd, uten at helsa har blitt god nok for å komme i arbeid.

Om du har spørsmål, ta kontak med oss på telefon 73 98 08 00, eller send e-post til firmapost@betaniamalvik.no

Slik henviser du:

Søknader fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik.

Postadresse: Betania Malvik, Helse og Arbeidsliv, Betaniavegen 13, 7563 Malvik

Utover obligatorisk informasjon om personalia, skriv kort om følgende:

 • Pasientens motivasjon for arbeid og forventning om å komme tilbake.
 • Ansettelsesforhold.
 • Arbeidshistorikk som har betydning for de plagene/utfordringene pasienten har.
 • Eventuelle negative livshendinger av betydning for helse og arbeidsevne.
 • Plagene til pasienten.
 • Varighet for sykmelding og gradering.
 • Arbeidsoppgaver eller stillingstype.
 • Sosiale forhold.
 • Utredninger, av nyere dato som har betydning for behandlingen.
 • Tiltak som er forsøkt.
 • Relevante medisiner.
 • Planer om videre oppfølging.

Med hilsen

Ranveig Nielsen

Enhetsleder Helse og Arbeidsliv