Enhet for Helse og Arbeidsliv


Enhet for Helse og Arbeidsliv ved Betania Malvik

Enhet for Helse og Arbeidsliv ved Betania Malvik gir tilbud innenfor Arbeidsrettet rehabilitering og Raskere Tilbake ordningen. Tilbudet er rettet mot deg som, på grunn av lettere psykiske og sammensatte lidelser, er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.

Vi har 2 tilbud:

GRUPPEBASERT BEHANDLING
POLIKLINISK BEHANDLING

Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av at du skal få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.

Vi på Enhet for Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet.

Vi har to ulike tilbud, avhengig av dine behov med tanke på plagenivå, funksjonsnedsettelse, sykemeldingsgrad og motivasjon.
  • Gruppebasert behandling
    Et tilbud med hovedfokus på behandling i gruppe som varer 16-18 uker. Gruppebasert behandling inneholder samtaletilbud, refleksjonsgruppe, kroppsbevissthetsgruppe, fysisk aktivitetstilbud og temadager. Vi har et kjernetilbud, som innebærer at man minimum må ha ukentlig samtale med behandler, delta på 10 ukers refleksjonsgruppe, samt delta på minst én fysisk aktivitet (trening, basseng, spinning, tur).

  • Poliklinisk behandling
    Samtaler med spesialisert behandler inntil 18 uker.

Du søkes til vårt tilbud via fastlege.For tiden er det egenandel på behandlingen; kr 138,- pr dag.
Frikort for denne type helsetjenester får du når du har betalt kr 1.990,- i godkjente egenandeler i løpet av 2017
(egenandelstak 2).