HVORDAN KAN EN UKE FOR DEG SE UT I VÅRT BEHANDLINGSTILBUD?


For deg som bruker tilbudet fullt ut i avdeling for gruppebehandling:
(Dette er et eksempel, slik kan en uke se ut, gruppedagene og tidspunkt for avtaler kan variere noe)
 • Mandag starter du med å spise lunsj her kl. 11.30 og deltar så på trening fra kl. 13.00 - 14.30.
 • Tirsdag starter du med refleksjonsgruppe kl. 08.30 - 12.15 med påfølgende felles lunsj. Kl. 13.00 - 14.00 deltar du i bassenggruppe.
 • Onsdag har du 45 min. samtale med din behandler. Kl. 13.30 - 14.30 deltar du på avspenning.
 • Torsdag formiddag kl. 08.45 - 12.00 deltar du på gruppe i kroppsbevissthet, med påfølgende felleslunsj. Kl.13:00 - 14:00 deltar du på spinning.
 • Fredag deltar du på tur. Turene går fra kl. 09.30 - 13/14-tiden, avhengig av turmål.

For deg som bruker tilbudet minst i avdeling for gruppebehandling:
(Dette er et eksempel, slik kan en uke se ut, gruppedagene og tidspunkt for avtaler kan variere noe)

 • Onsdag formiddag kl. 08.30 - 12.15 deltar du i refleksjonsgruppe med påfølgende felleslunsj. Kl. 13.00 har du 45 min. samtale med din behandler.
 • Fredag deltar du på tur. Turene går fra kl. 09.30 - 13/14-tiden, avhengig av turmål.

En behandlingsplan utarbeides i samarbeid mellom deg og din behandler, og inneholder minimum behandlersamtaler, refleksjonsgruppe og ett av tilbudene med fysisk aktivitet. Ut over dette er deltakelsen individuelt tilpasset.



For deg som bruker tilbudet fullt ut i avdeling for individuell oppfølging:
(Dette er et eksempel, slik kan en uke se ut, gruppedagene og tidspunkt for avtaler kan variere noe)
 • Mandag starter du med å spise lunsj her kl. 11.30 og deltar så på trening fra kl. 13.00 - 14.30.
 • Tirsdag kl. 13.00 - 14.00 deltar du i bassenggruppe.
 • Onsdag har du 45 min. samtale med din behandler (dag og tid for samtale avtales individuelt). Kl. 13.30 - 14.30 deltar du på avspenning.
 • Fredag deltar du på tur. Turene går fra kl. 09.30 - 13/14-tiden, avhengig av turmål.

For deg som bruker tilbudet minst i avdeling for individuell oppfølging:
 • 45 min. samtale med spesialisert behandler én gang i uken (dag og tid for samtale avtales individuelt).


Se ukeplan for de åpne og lukkede gruppene.