ER DETTE NOE FOR DEG?

  • Har du mistet den energien du kanskje en gang hadde for arbeidslivet?
  • Har det skjedd noe i privatlivet som påvirker hvordan du har det på arbeidsplassen?
  • Har du blitt plaget med depresjonsfølelse og konsentrasjonssvikt?
  • Har livets og arbeidslivets utfordringer begynt å gi deg smerter i kroppen?
  • Har du blitt engstelig og redd situasjoner eller egne reaksjoner?
  • Har du begynt å "vegre deg" for ting du tidligere mestret?
  • Har du mistet "futten"?

Vi på Enhet for Helse og Arbeidsliv er overbevist om at arbeidslivets utfordringer er sammensatte, og at det kan være mange ulike årsaker til at en har blitt nødt til å sykemelde seg fra jobb. Noen av de utfordringene som ofte går igjen som tema hos oss er at folk yter for mye og har vanskelig for å si nei, eller strever med å markere seg på en hensiktsmessig måte. Mange opplever det å være sykemeldt i seg selv som et nederlag. En del har ulike spenninger og ubehag i kroppen, som fører til at man etter hvert blir syk av vonde skuldre, nakker, rygg eller i ledd. Ofte har plagene blitt definert som stressrelatert.

Avdeling for gruppebehandling
Deltakere her får en behandlingsperiode på 16-18 uker. I løpet av disse ukene møter man opp 2-5 dager i uka, hvor man har samtaler med en av våre behandlere og deltar på ulike grupper.
Sammen med behandleren lager man først en individuell behandlingsplan, som sier noe om hvilke grupper man skal delta i. Dette kan være alt fra 2-6 gruppeaktiviteter. Siden det meste av behandlingen foregår i grupper, sier vi at behandlingen er gruppebasert.
Sentralt i tilbudet er refleksjonsgruppe, hvor man deler erfaringer. Vi tilbyr også gruppe i kroppsbevissthet, treningsgruppe, bassenggruppe, spinning, turgruppe, avspenning og temadager.