OPPFØLGINGSTILBUD

NYTT TILBUD HØSTEN 2010:

Tilbud om selvhjelpsgruppe
Mange av våre deltakere har bedt om et tilbud knyttet til oppfølging, et tilbud i forlengelsen av deltakelsen ved Enhet for Helse og Arbeidsliv. Mange har ønsket at det gode arbeidet de var i gang med skulle få en fortsettelse. Fra høsten 2010 setter vi i gang med selvhjelpsgrupper for å imøtekomme dette.

Hvorfor selvhjelp?
Selvhjelpsarbeid er å ta egne ressurser og krefter i bruk. Smertefulle og vonde erfaringer representerer viktig kunnskap om eget liv og egen hverdag. Selvhjelpsforståelse er en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiviseres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelpsprosesser gir den enkelte mulighet til å sette seg i stand til å være aktiv i egne endringsprosesser.

Hvorfor selvhjelpsgruppe?
Dersom du har behov for å fortsette endringsprosessen du startet på ved Enhet for Helse og Arbeidsliv, kan en selvhjelpsgruppe være et godt sted å fortsette prosessen. En selvhjelpsgruppe er et arbeidsfellesskap bestående av mennesker med utfordringer som sammen jobber for å skape endring i egne liv. I fellesskapet deles erfaringer. Refleksjonen og bevisstgjøringen som oppstår i fellesskapet, er til nytte for den enkelte i hverdagen.

Dersom du er interessert, meld fra på mail til: Vera.wostryck@betaniamalvik.no eller på
tlf. 73 98 08 58. Nye selvhjelpsgrupper starter fortløpende.