Sammen om helse med hjertet

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.

Arbeidsrettet rehabilitering


Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling.

Tilbudet er rettet mot deg som, på grunn av vanlige psykiske lidelser, muskel/skjelett lidelser og allmenne/uspesifikke lidelser, er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller falle utenfor arbeidslivet.


Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.
Les mer

Verdt og vite
Beliggenhet: Virksomheten ligger i Malvik kommune, ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal. Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden. Vi har fortløpende inntak og for tiden ingen venteliste.
Les mer
Terapibasseng

Treningsbasseng:
Bassenget holder ca 34 grader - og det er mulighet for utleie.
Ta kontakt med vårt sentralbord.