Om oss

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal.
Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen.

Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.

Behandlingstilbud:
Arbeidsrettet rehabilitering som dag, døgn og poliklinisk tilbud.

Kompetanse:
Lege med spesialitet fysikalsk medisin
Psykologspesialister
Spesialsykepleiere
Idrettspedagog/fysioterapeuter
Sosionom
Ergoterapeut

Henvisning:
Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering".

Vårt Hovedkjøkken:
Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten.
I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte.
Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Terapibasseng:
Bassenget holder ca. 34 grader og du er velkommen til å leie det. Ta kontakt på tlf. 73 98 08 00 hverdager kl. 8-15.

Våre verdier:
Verdighet
Alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd.
Barmhjertighet
Våre møter med mennesker preges av omtanke og handling.
Kompetanse
Kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg.
Mestring
Motivasjon til å møte livets utfordringer og ha fremtid og håp.