Kontaktinformasjon

Direktør
Ingfrid Eggen Skogrand

ingfrid.skogrand@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 00 / 73 98 08 09
tlf: 470 23 133


Enhet for Døgnrehabilitering:
Enhetsleder
Venche Skjervold

venche.skjervold@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 24 / 73 98 08 26
tlf: 924 00 360

Enhet for Poliklinisk Rehabilitering:
Enhetsleder
Heidi Moen

heidi.moen@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 28 / 73 98 08 36
tlf: 950 27 370

Enhet for Helse og Arbeidsliv:
Enhetsleder
Ranveig Hoseth Nielsen

ranveig.nielsen@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 58 / 73 98 08 77
tlf: 932 29 327


Kjøkkensjef
Tore Meland
tlf: 73 98 08 75
tlf: 456 72 208

Vaktmester
Odd Haug

odd.haug@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 19
tlf: 970 42 233

Husøkonom
Ingrid Bjørndahl

ingrid.bjorndahl@betaniamalvik.no
tlf: 73 98 08 63
tlf: 979 56 535