Lukas Stiftelsen

Lukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeide.
Virksomheten skal bygge på det kristne menneskesyn, faglig kvalitet og en omsorg
som også tar menneskets trosdimensjon på alvor.

Dette gjøres ved å:
1. møte mennesker i deres aktuelle livssituasjon
2. gi pasientene kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egenverdi
3. gi tilbud til mennesker som har behov for hjelp til livsmestring
4. fremme kristen omsorg for mennesket, slik det er forankret i Guds ord

se også Lukas Stiftelsen