Benamputasjon


Betania Malvik er et KOMPETANSE-SENTER for rehabilitering av benamputerte.
Vi samarbeider med Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) og St Olavs Hospital.
Det er utarbeidet standardisert pasientforløp for denne pasientgruppen.

Målsetting:
Benamputerte blir i stand til å leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig.

Tverrfaglig rehabilitering:
God rehabilitering forutsetter et nært samarbeid mellom den enkelte pasient og det tverrfaglige teamet.

Tverrfaglig team:
 • jobber tett sammen med den enkelte for å nå individuelle mål
 • bidrar til at den enkelte kan fungere mest mulig selvstendig,
  gjennom trening i ulike daglige aktiviteter
 • bidrar til at eventuelle følesesmessige reaksjoner på amputasjon kan bearbeides
 • hjelper til med tilrettelegging av bolig og anskaffelse av hjelpemidler når det er hensiktsmessig og nødvendig
 • lærer den enkelte hvordan man kan oppnå trygg gangfunksjon med protese
 • sørger for at protesen blir optimalt tilpasset
 • lærer den enkelte å mestre praktiske forhold rundt protesebruk
 • gir råd og veiledning om trening og valg av hjelpemidler - tilpasset den enkeltes funksjonsnivå
 • gir råd og veiledning i forhold til ulike rettigheter, transport, bilkjøring mm
 • samarbeider med hjemkommunen, NAV og andre ved behov

Ulike typer opphold:
1. Primære rehabiliteringsopphold direkte fra sykehus etter amputasjon
2. Mestringsopphold / Reopphold ca 3 måneder etter utskriving fra primæropphold

Primære rehabiliteringsopphold gjennomføres vanligvis ved Enhet for Døgnrehabilitering,
mens re-opphold kan gjennomføres enten som døgnopphold eller dagopphold -
avhengig av reiseavstad og individuelt behov.


Nyttige adresser:
Trøndelag Ortopediske Verksted; tlf 73 84 56 30
Momentum; Foreningen for arm- og benprotesebrukere
Landsforeningen for amputerte