Enhet for Poliklinisk Rehabilitering

 Aktuelle målgrupper:
  • Benamputasjon
  • Hjerneslag i akutt og kronisk fase
  • Hjerneskade etter sykdom og traume
  • Ortopedi
  • Revmatiske sykdommer
  • Tinnitus

Målsetting:
Bidra til at den enkelte mestrer daglige utfordringer,
bedrer funksjonsevnen og opprettholder sitt aktivitetsnivå.


Innhold:
Rehabiliteringstilbudet planlegges og gjennomføres av tverrfaglig team i nært samarbeid med deltakeren.
Egeninnsats og trening kombinert med personalets omsorg og kompetanse gir mulighet til å mestre hverdagen.

Aktuelle tiltak kan være:
- Individuell trening med veiledning
- Bassengtrening
- Avspenning
- Samtale/samtalegruppe
- Bevegelsestrening
- Egentreningsprogram
- Undervisning og veiledning i aktuelle tema, som for eksempel kosthold, å leve med kronisk sykdom, fysisik aktivitet og helse
- Aktuelle brukerorganisasjoner vil kunne delta med informasjon om sine tilbud


Antall behandlingsdager pr uke avtales individuelt.

Det serveres felles lunsj hver dag.

Egenandelen (hvis du ikke har frikort II) er p.t kr 138,- pr. dag
- i tillegg til egenandel på transport.

Praktiske opplysninger.