Hjerneslag

Betania Malvik gir rehabiliteringstilbud til hjerneslagpasienter i akutt og kronisk fase.
Tilbudet kan gis ved Enhet for Døgnrehabilitering hvor pasienten er inneliggende over en periode,
eller det kan gis ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering hvor pasienten bor hjemme og kommer til rehabilitering på dagtid,
fra en til fem dager pr uke.

Rehabiliteringstilbudet kan også starte ved døgnenheten, og når pasienten etter en periode er skrevet ut til hjemmet
kan rehabiliteringsforløpet fortsette ved poliklinikken.

Målsetting:
Bidra til at den enkelte oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
for fortsatt å kunne bo i egen bolig og opprettholde sitt aktivitetsnivå.


Oppholdets innhold:
Tverrfaglig innkomstsamtale og undersøkelser danner grunnlag
for tiltak basert på pasientens individuelle mål, ressurer
og begrensninger.

Individuell rehabiliteringsplan lages og den evalueres underveis
og ved oppholdets avslutning.

Det utarbeides for tiden et standardisert pasientforløp
for denne pasientgruppen.

Aktuelle tiltak kan være:
- individuell funksjonsfremmende trening
- bassengtrening
- trening i daglige aktiviteter (ADL-trening)
- språk- og kommunikasjonstrening
- undervisning og veiledning i aktuelle tema
- medikamentell behandling
- ernæring, inkl fokus på næringsinnhold og administrering
av ulike ernæringsmetoder
- samarbeidsmøter med kommunehelsetjenesten for best mulig tilrettelegging før utskriving
- boligvurdering
- utprøving og tilpasning av hjelpemidler

Tiltakene gjennomføres individuelt og/eller i grupper.

Nyttige adresser:
Landsforeningenfor Slagrammede
Afasiforbundet
Nasjonale retningslinjer for slagbehandling/rehabilitering