Hvordan søke plass?

For inneliggende i sykehus:
Henvisning sendes direkte fra sykehuset til Betania Malvik, Enhet for Rehabilitering, tlf 73 98 08 00

Ved henvisning fra fastlege, manuell terapeut, kiropraktor eller legespesialist/avtalespesialist
sendes søknaden om rehabiliteringsopphold ved Betania Malvik til
Regionalt henvisningskontor for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR)
Sykehuset Levanger, Postboks 333, 7601 Levanger, tlf 74 09 79 00

Det finnes også en REHABILITERINGSTELEFON hvor du kan få mer informasjon: tlf 800 300 61 (mandag - fredag kl 09-15)


Nyttige adresser:
ReHR= Regionalt henvisninsgkontor for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt Norge
Her finner du også søknadsskjema/henvisningsskjema for rehabilitering.