Ortopedi

Betania Malvik tilbyr rehabilitering til pasienter som har gjennomgått ulike ortopediske operasjoner,
for eksempel etter lårhalsbrudd eller innsetting av hofte- eller kneprotese.
I tillegg tilbys det rehabilitering til pasienter med ulike lidelser i bevegelses- og støtteapparatet,
både medfødte og ervervede lidelser.
Rehabiliteringstilbudet er individuelt,
og kan enten foregå ved Enhet for Døgnrehabilitering eller ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering.
Det er vanligvis hjelpebehovet og/eller avstand til institusjonen som er avgjørende.

Målsetting:
Bidra til at pasienten - gjennom trening, kunnskap og motivasjon, får bedre forutsetninger for å
oppnå god funksjon i dagliglivet.


Innhold:
Tverrfaglig innkomstsamtale og undersøkelser danner grunnlag for en individuell rehabiliteringsplan
med mål og tiltak basert på pasientens ressurser og begrensninger.
Det er viktig med egeninnsats, og pasienten oppfordres til aktivitet og egentrening i tillegg til oppsatte treningsavtaler.

Aktuelle tiltak kan være:
- trening i ulike daglige aktiviteter
- informasjon om operasjon og eventuelle forsiktighetsregler
- medisinsk oppfølging, smertelindring og sårbehandling
- individuell fysioterapi
- gruppetrening
- trening i oppvarmet basseng
- informasjon om og evt hjelp med tilrettelegging av bolig
og anskaffelse av aktuelle hjelpemidler
- råd og veiledning om trening og valg av hjelpemidler,
tilpasset den enkeltes funksjonsnivå

Tverrfaglig team samarbeider med kommunehelsetjenesten og andre instanser ved behov.