Revmatiske sykdommer

Betania Malvik gir spesialisert rehabilitering til personer med revmatiske sykdommer.

Tilbudet gis som dagtilbud i gruppe 3 dager pr uke - med individuell tilpasset aktivitet og som individuelt tilpasset døgntilbud.

Enheten har avtale med legespesialist innen revmatologi og deltakeren får tilbud om revmatologisk konsultasjon.

Målsetting:
Bidra til at deltakere med revmatiske sykdommer
opplever størst mulig grad av mestring i forhold til sine daglige utfordringer
- og lærer å leve best mulig med sin kroniske sykdom.


Tverrfaglig rehabilitering:

Rehabiliteringsbehovet for hver enkelt deltaker blir vurdert av tverrfaglig team.
Tverrfaglig innkomstsamtale og undersøkelser danner grunnlag for tiltak basert
på pasientens individuelle mål, ressurser og begrensninger.
Individuell rehabiliteringsplan lages og den evalueres underveis og ved oppholdets avslutning.

Innhold:
 • Individuelt tilpasset kondisjon, styrke og bevegelighetstrening
 • Håndtrening / parafinvoks-behandling
 • Bassengtrening
 • Læring og mestring i forhold til egen helse / sykdom
 • Avspenning
 • Utprøving og veiledning i bruk av hjelpemidler
 • Undervisning og veiledning i følgende tema:
  - Kosthold og helse
  - Fysisk aktivitet og helse
  - Fatigue
  - Smerter og smertemestring
  - Sykdomslære og rehabilitering v/revmatolog
  - Energiøkonomisering og hjelpemidler
  - Arbeid, rettigheter - og tilrettelegging
  - Informasjon fra Norsk Revmatikerforbund


Nyttige adresser:
Norsk Revmatikerforbund
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)
Nasjonalbehandlingstjeneste for revmatologiskrehabilitering (NBRR)