Sykelig overvekt - Livsstilsendring

REHABILITERING - DAGOPPHOLD

Livsstilsendringstilbud:


Betania Malvik tilbyr gruppeopphold med livsstilsendring som fokus, til personer med sykelig overvekt og personer som har hatt vektøkning etter fedmeoperasjon. Vi samarbeider med Fedmepoliklinikken ved St.Olavs Hospital og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon.

Tilbudet skal legge til rette for, og støtte den enkelte deltager til en varig livsstilsendring. Vår visjon er at for å kunne gjennomføre en varig livsstilsendring, er det behov for at man arbeider med de tankeprosesser som er nødvendig for å endre vaner.

Målgruppe:
1) Personer med sykelig overvekt. Skal være medisinsk utredet i Fedmepoliklinikken ved St.Olavs Hospital før oppstart. Kriteriene for å bli utredet der er at man har BMI over 40 eller BMI over 35 med tilleggssykdommer.

2) Personer som har hatt vektøkning etter gjennomgått fedmeoperasjon med BMI over 35 eller BMI over 30 med tilleggssykdommer.

For å delta må man:

 • Nyttiggjøre seg å delta i en gruppe
 • Være motivert for livsstilsendring

Man kan ikke delta om:

 • Man har et rusproblem
Tilbudet gis ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering og er et dagtilbud i gruppe med individuell tilpasset aktivitet.
 • Varighet ikkeopererte: 3 dager pr. uke - tirsdag, torsdag og fredag i 8 uker, med oppfølgingsdag en dag pr. mnd. i 9 måneder. Dette tilbudet er forskningsstyrt.
 • Varighet fedmeopererte: 2 dager pr. uke - mandag og onsdag i 12 uker, med oppfølgingsdag en dag pr. mnd. i 8 måneder.
Det vil i løpet av oppfølgingsdagene etableres selvhjelpsgrupper med bistand av Betania Malvik. En viktig del av tilbudet for den enkelte er å kartlegge og planlegge veien videre.

Målsetning:
 • Øke den enkeltes livskvalitet
 • Bedre den enkeltes helsesituasjon
 • Kunnskap og bevisstgjøring i forhold til egen helse og smerteproblematikk
 • Bidra til endringsprosesser, i forhold til livsstil og egne muligheter
 • Bidra til økt deltakelse sosialt og i samfunnet
 • Bidra til deltakelse i arbeidslivet der det er aktuelt


Tverrfaglig rehabilitering:

Rehabiliteringsbehovet for hver enkelt deltaker blir vurdert av tverrfaglig team. Innkomstsamtale og kartlegginger danner grunnlag for individuell tilpasning og oppfølging av koordinator for den enkelte deltager. Underveis i oppholdet vil den som deltar ha midtveissamtale og sluttsamtale med koordinator. Her vil det legges en videre plan sammen for en varig livsstilsendring.

Teamet som jobber sammen rundt gruppen består av:

 • psykiatrisk sykepleier
 • helsesøster
 • fysioterapeut
 • psykolog
 • sykepleier med videreutdanning i ernæring og livsstyrketrening
 • psykomotorisk fysioterapeut
 • klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsrådgiver med mastergrad i fedme
 • lege


Innhold:

 • Gruppetrening (inne, ute, i basseng)
 • Samtalegruppe
 • Psykomotorisk gruppe
 • Kostholdsgruppe med praktisk matlaging
 • Individuelle samtaler etter behov med koordinator, psykolog eller klinisk ernæringsfysiolog eller ernæringsrådgiver
 • Tur ute med fysisk aktivitet etter årstid
 • Undervisning og veiledning i følgende tema:
  • Endringsprosesser
  • Fysisk aktivitet
  • Søvn
  • Stressmestring
  • Mat og følelser
  • Kroppsbilde
  • Automatiske tanker
  • Helse og kosthold
  • Kostholdsendring
  • Aktivitetsregulering
  • Motivasjon og mål videre
  • Smertemestring
  • Veien videre

Søknad:

For deltakelse i tilbudet må henvisning fra fastlege sendes til:

Fedmepoliklinikken

St.Olavs Hospital HF

Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim