BEHANDLINGSTILBUD TIL PASIENTER MED DIAGNOSEN TINNITUS
les mer
NB! Linken til brosjyren er ikke oppdatert. Man må se bort i fra opplysningene om oppholdets varighet.
Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital har anmodet Betania Malvik om å opprette et rehabiliteringstilbud, inkludert evaluering/forskning og fagutvikling til målgruppen pasienter med diagnosen tinnitus. Behandlingstilbudet er opprettet som et nytt tilbud under Enhet for Rehabilitering med et 3 ukers døgntilbud og 3 ukers dagtilbud.
Overordnet målsetting:
  • Den enkelte opplever økt livskvalitet
  • Øke den enkeltes kunnskap og mestringsferdighet knyttet til lidelsen

Individuelt tilpasset målsetning:

  • Avgrense og redusere tinnitusplagen
  • Redusere psykiske og fysiske følgetilstander
  • Bidra til livsstilsendring
  • Bidra til økt deltakelse sosialt, i samfunnet og i arbeidslivet der dette er aktuelt
  • Sikre god døgnrytme

Døgntilbud 3 uker: Behandlingstilbudet består av et:

  • Standardisert gruppetilbud med avspenningsgruppe, treningsgruppe, turgruppe, kognitiv gruppe, undervisnings-/mestringsgruppe og psykomotorisk gruppe.
  • Individuelt tilbud om psykologbehandling, psykomotorisk fysioterapi, fysioterapi
  • Lege, sosionom, ergoterapeut og aktivitør ved behov

Dagtilbud 3 uker: Døgntilbudet videreføres til 3 ukers dagtilbud. Kognitiv gruppe, det individuelle psykologtilbudet og psykomotorisk gruppe vil fortsette videre i dagtilbudet. Det samme personalet følger disse behandlingstilbudene i både døgn- og dagtilbudet,- 3 dager pr. uke.

Behandlingstilbudet vil bli tilrettelagt med overnattingsmuligheter for de som ikke bor i pendleavstand under dagtilbudet. Det vil være mellom 6-8 pasienter i en gruppe. Tilbudet vil det første året være i en utviklingsfase med tanke på både innhold, fagutvikling og evaluering. Det er ønskelig at henvisninger vil komme fra fastlege via ReHR eller fra St. Olavs Hospital etter utredning i spesialisthelsetjenesten.