Trygg Rygg

Målgruppe:

Personer som har problemstillinger knyttet til langvarige ryggsmerter. Skal være medisinsk utredet før oppstart, og motivert for aktiv rehabilitering.

Tilbudet gis ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering og er et dagtilbud i gruppe 3 dager pr. uke - med individuell tilpasset aktivitet. Varighet: 4-5 uker, med mulighet for oppfølgingstilbud.

Målsetning:
 • Bedre den enkeltes helsesituasjon
 • Kunnskap og bevisstgjøring i forhold til egen helse og smerteproblematikk
 • Bidra til endringsprosesser, i forhold til livsstil og egne muligheter
 • Bidra til økt deltakelse sosialt og i samfunnet
 • Bidra til deltakelse i arbeidslivet der det er aktuelt

Tverrfaglig rehabilitering:

Rehabiliteringsbehovet for hver enkelt deltaker blir vurdert av tverrfaglig team. Innkomstsamtale og undersøkelser danner grunnlag for tiltak basert på pasientens individuelle mål, ressurser og begrensninger. Individuell rehabiliteringsplan lages og evalueres underveis og ved oppholdets avslutning.

Innhold:

 • Individuell trening etter treningsprogram
 • Gruppetrening (inne, ute, i basseng)
 • Samtalegruppe med fokus på mindfullness
 • Individuelle samtaler etter behov
 • Avspenning
 • Turdager med fysisk aktivitet etter årstid
 • Undervisning og veiledning i følgende tema:
  • Ryggens anatomi og funksjon
  • Bildediagnostikk
  • Smerte og smertemestring
  • Fysisk aktivitet/treningslære
  • Kosthold og helse
  • Arbeid: Rettigheter og muligheter