Sammen om helse med hjertet

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.


LUKAS HOSPICE- en palliativ enhet ved Betania Malvik
Vi vil tilby spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose.
Lukas Hospice vil bestå av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen.
Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Målet er å skape et miljø preget av ro og livsstyrkende fellesskap for pasienter og pårørende. Vårt etiske fundament er Hospice-ideologien, basert på verdiene respekt for liv, verdighet, barmhjertighet, helhet, åpenhet og medbestemmelse. Les mer>>
Arbeidsrettet rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ?

Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver.

Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling.

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.
Les mer
.

Beliggenhet: Virksomheten ligger i Malvik kommune, ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal. Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden. Vi har fortløpende inntak og for tiden ingen venteliste.

Aktuelt:

Åpent informasjonsmøte om Lukas Hospice. Hva tenker vi som jobber her om etableringen av vårt nye tilbud her på Betania Malvik?

Tirsdag 28. mai fra kl 19 til 21 har vi åpent hus.

Da kan du ta turen hit for informasjon og kort omvisning. Velkommen!


Terapibasseng

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng?
Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager etter klokken 16 og i helgene. Pris pr time er kr 250.