Sammen om helse med hjertet

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag, i naturskjønne omgivelser med praktfull oversikt over Trondheimsfjorden. Alle som kommer hit skal oppleve at de blir møtt med respekt og verdighet, og med vår kunnskap og kompetente ansatte skal vi hjelpe mennesker med ulike behov, knyttet til helse og livsmestring. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og vi har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi eies og drives av Lukas Stiftelsen.

Arbeidsrettet rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering. Les mer>>

NB. Vi har feriestengt i perioden 5. juli til 5. august 2019.

Henvisninger vil bli behandlet innenfor reglene om fristbrudd. Vi ønsker alle en god ferie.


Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Lukas Hospice åpner 1. juli 2019
SØKNAD sendes fra kommunene til Inntaksteam Lukas Hospice.
Ta gjerne en telefon for rask kontakt. Søknadene behandles fortløpende - med umiddelbar tilbakemelding.

Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose.
Lukas Hospice vil bestå av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen.
Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Les mer>>
Terapibasseng

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng?
Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager etter klokken 16 og i helgene. Pris pr time er kr 250.