Behandlingstilbud

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt?

Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver.

Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling.

Arbeidsrettet Rehabilitering ved Betania MalvikVi har 3 tilbud:

Arbeidsrettet Rehabilitering som
Dagbasert
Døgnbasert
Polikliniske konsultasjoner

Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av at du skal få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.

Vi på Enhet for Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet.
Du henvises via din fastlege eller andre med henvisningsrett.
Søknaden sendes:
Betania Malvik, Helse og Arbeidsliv, Betaniavegen 15, 7563 Malvik


For tiden er det egenandel på behandlingen; kr 140,- pr dag/døgn.
Frikort for denne type helsetjenester får du når du har betalt kr 2.025,- i godkjente egenandeler i løpet av 2018 (egenandelstak 2).