Om oss

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal.
Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen.

Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.

Behandlingstilbud:
Arbeidsrettet rehabilitering. Dag, døgn og poliklinisk tilbud.

Kompetanse:
Lege med spesialitet fysikalsk medisin
Lege med spesialitet i rheumatologi
Psykologspesialister
Psykolog
Spesialsykepleiere
Idrettspedagog/fysioterapeuter
Sosionom

Henvisning:
Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering".

Vårt Hovedkjøkken:
Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten.
I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte.
Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Terapibasseng:
Bassenget holder ca. 34 grader og du er velkommen til å leie det.
Les mer>>

Våre verdier:

Respekt
Tillit
Mot