Ved vår nye enhet Lukas Hospice
:
Enhetsleder 100 % fast stilling
se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135445979
Avdelingsleder Dagtilbud 100 % fast stilling
se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135519012
Avdelingsleder Døgntilbud 100% fast stilling
se utlysningstekst:https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135524255