Lukas Hospice søker
Prest 50 % stilling:
Prestestillingen er en integrert del av Lukas Hospice sin tverrfaglige bemanning med særlig fokus på den åndelige eksistensielle lindring.
Tro, håp og mening er sentralt. Du får en unik anledning til å delta i etablering og utvikling av Lukas Hospice, i et nytt og tverrfaglig palliativt kompetansemiljø. Du har et personlig engasjement for arbeid med alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende.
Se mer info: Prestestilling


Fysioterapeut 80 % stilling

Fysioterapeuten er en integrert del av Lukas Hospice sin tverrfaglige bemanning og utfører tilrettelagte tiltak for den enkelte pasient i sen palliativ fase.
Du får en unik anledning til å delta i etablering og utvikling av Lukas Hospice, i et nytt og tverrfaglig palliativt kompetansemiljø. Du har personlig engasjement for arbeid med alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende.
se mer info: Fysioterapeut

SØKNADSFRIST: 10.MARS 2019