Renholder med fagbrev 100 % fast stilling
Stillingen kan evt. deles.
Tiltredelse snarest.
Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Ytterligere opplysninger får du hos direktør Ingfrid Eggen Skogrand
tlf 470 23 133 og
www.betaniamalvik.no
Søknad sendes
firmapost@betaniamalvik.no innen 24.april 2019

Den som ansettes må være lojal mot virksomhetens kristne verdigrunnlag.