Psykolog/psykologspesialist 100 % fast stilling

Helse og Arbeidsliv - Arbeidsrettet rehabilitering
Målgruppen for tilbudet er mennesker som er ute av arbeidslivet eller som står i fare for å falle ut av arbeid eller utdanning. Tilbudet omfatter diagnosegruppene vanlige psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og allmenne/uspesifiserte lidelser.
Vår hovedmetode er jobbfokusert kognitiv terapi og vi jobber i henhold til gjeldende veiledere og anbefalinger for fagfeltet. Vi har en biopsykososial tilnærming.

Arbeidsoppgaver er bl.a. vurdering av rett til helsehjelp, utredning og kartlegging av potensiale for arbeidsrettet rehabilitering, behandlingssamtaler, veiledning av ansatte, undervisning, deltakelse i tverrfaglig team samt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i arbeidslivet.

Kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon.
Erfaring innenfor områdene arbeidshelse og arbeidsrettet rehabilitering er en fordel.
Personlig egnethet vektlegges.
Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 30. juni 2019.
Søknad sendes via finn.no på finnkode: 150332124.

Mer informasjon kan fåes hos enhetsleder Ranveig Nielsen på tlf. 932 29 327

Den som ansettes må arbeide lojalt i forhold til institusjonens kristne verdigrunnlag.