Beta
nia Ma
lvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Betania Malvik er en privat, ideell helsevirksomhet som eies av Lukas Stiftelsen og som gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.

  • ARR Arbeidsrettet rehabilitering

Er du sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt?

Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling.

Tilbudet er rettet mot: Pasienter som har behov for Arbeidsrettet rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon.

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke pasientens arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver.

Vårt Hovedkjøkken:
Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten.
I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte.
Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Varmebasseng:
Bassenget er for tiden stengt for utleie, men vi håper på at vi skal kunne leie ut i løpet av februar. Nærmere beskjed kommer.


Beliggenhet:

Virksomheten ligger i Malvik kommune, ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal.
Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Verdt å vite
Vi har fortløpende inntak og for tiden ingen venteliste.

Verdier
Verdighet - alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd
Barmhjertighet - våre møter med medmennesker preges av omtanke og handling
Kompetanse - kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg
Mestring - motivasjon til å møte livets utfordringer og ha framtid og håp

Kvalitet i hele virksomheten
Betania Malvik skal sikre kvalitet i alle deler av sin virksomhet, både når det gjelder behandlingstilbud, personalforvaltning og øvrig drift.
Årets kvalitetsmelding finner du her:
2017 Kvalitetsmelding
Brukermedvirkning

God kvalitet forutsetter at pasientens erfaringer
og synspunkter påvirker tjenestene.
Brukere har rett til å medvirke og samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Betania Malvik har BRUKERUTVALG.
Målet med utvalget er å styrke pasientene og pårørendes stiling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.